MENU
Aula_close Layer 1

Kvalitetsrapport

Mariagerfjord Kommune har besluttet, at alle skoler udarbejder kvalitetsrapporter hvert andet år.

Kvalitetsrapporten giver et billede af elevernes faglige progression i fagene dansk, læsning og matematik. Her fremgår indikatorer på, hvor godt vi lykkes med at fremme elevernes læring.

Kvalitetsrapporten giver også et billede af elevernes trivsel, elevfravær samt medarbejdernes faglige kompetencer.

Som noget nyt er der åbnet op for, at SFO’en i langt højere grad bliver en del af kvalitetsrapporten.
De år, hvor der ikke udarbejdes kvalitetsrapport, udarbejdes der i stedet en statusrapport.

Ens for begge rapporter er, at de skal skabe grundlag for dialog mellem skolen og forvaltningen og være et redskab i vores dialog med medarbejderne omkring elevernes læring og trivsel.

 

Nedenfor kan du downloade de seneste kvalitetsrapporter

Dokumenter
Kvalitetsrapport 2016-17 Shape Created with Sketch.