MENU
Aula_close Layer 1

Vision og Mål

Skolen skal være et spændende, inspirerende og trygt sted at være - både for elever og ansatte.

Gennem et effektivt skole-hjem-samarbejde skal det enkelte barn føle sig anerkendt og værdsat, således at den enkelte elev udvikler selvstændighed og ansvarlighed.

Dette skal være grundlaget for at bibringe den enkelte elev et højt fagligt niveau samt styrke dets forudsætninger for aktivt og positivt at kunne præge og påvirke eget livsforløb i det efterfølgende samfundsliv

Målet med vores vision er, at elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse føler og oplever, at man i fællesskab leder eleverne igennem et skoleforløb, hvor de modnes socialt og fagligt, hvorved de bliver klar til deres videre uddannelsesforløb.

  • Der skal være en god omgangstone

  • Valsgaard Skole skal være en mobbefri skole

  • Det generelle niveau for anvendelse af IT skal være højt

  • Niveauet for resultaterne i de nationale test skal ligge i den bedste halvdel

  • Skolen ønsker at være åben overfor lokalsamfundet