MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Hjemmet har hovedansvaret for elevens opførsel på vej til og fra skole samt i skolen og har ligeledes en væsentlig indflydelse på den enkelte elevs indstilling til skolearbejdet. Derfor er det vigtigt, at både forældre og elever er positivt indstillet overfor de regler, der gælder på skolen.

 

Almindelige bestemmelser:

 • Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne sager, penge eller værdigenstande. Fundne sager skal afleveres på kontoret, hvor ejeren kan afhente dem.

 • Eleverne og deres forældre er ansvarlige for skadevoldende handlinger over for personer, materiale og bygninger efter gældende love.

 • For at skåne de udlånte skolebøger mod unødig slid, skal de forsynes med bind og behandles ordentligt.

 • Lærere og forældre er forpligtet til at holde sig orienteret primært over forældreintra og via læringsplatformen "Min Uddannelse".

 • I alle klasser spiser læreren eller pædagogen med eleverne i spisepausen.

 • I de enkelte klasser kan der i samarbejde med forældrene aftales særlige lektieregler og andre regler til fremme af god opførsel, med der formål for øje at skabe de bedste betingelser for elevernes læring.

 • Eleverne skal hver dag møde kl. 08.15. Hvis eleverne gentagne gange kommer for sent, vil hjemmene blive kontaktet.

 • Skolen skal være et rart sted at være og lære for både børn og voksne. Derfor har vi alle sammen et ansvar for at passe godt på den og hinanden. Det betyder at vi fællesskab skal sørge for, at der ryddes op, så der kan være hyggeligt, pænt og rent såvel ude som inde

I øvrigt henvises til Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

 

Vores ordensregler er:

 1. Eleverne må ikke forlade skolens område i frikvartererne.

 2. Eleverne må ikke benytte udesko og støvler på gangene og i klasselokalerne (indesko er en god ide). 

 3. I faglokalet sløjd må eleverne gerne benytte udesko og støvler.

 4. Inden døre skal man færdes gående på gange og i klasser. Alle skal bruge "små stemmer" inden døre.

 

Regler i forbindelse med elevernes pauser:

0. – 3. årgang har indskolingslegepladsen. Sammen med skoleven må elever fra 6. årgang være på indskolingslegepladsen.

6. årgang har ret til 'hullet' ud for deres klasselokaler .

2. + 4. + 5. + 6. årg. - må være på den store boldbane .

3. + 4. årg. – må benytte boldbane ved tarzanbane (Se banefordeling) .

3. + 4. + 5. + 6. årgang må benytte multibanerne i skolegården (Se banefordeling).

 

Øvrige regler:

I dette skoleår (16/17) er der kun to personer (tidligere var der tre) ved gårdvagten i store skolegård, Tarzanbane, lille fodboldbane og sportsplads/store skolegård. Når gårdvagten starter, mødes de to personer derfor udenfor Niels' kontor og aftaler, hvem der går hvor.

Den ene gårdvagt dækker skolegård og stadion (indskolingsgårdvagten går også ture på stadion) og den anden vagt dækker nedenfor skolegården og helt ned til skråning.

 

Ved uvejr:

Ved uvejr er det den lærer, der netop har haft klassen op til pausen - eller klassens team, der afgør om klassen må være inde. Den lærer der giver lov, har selv tilsyn. Børnene må være i klassen og lave stilleaktiviteter - de må ikke være på gangen. Kan de ikke overholde det, sendes de ud. Gårdvagterne kan ikke tage stilling til om børnene må blive inde, da man skal passe sin gårdvagt (Vi har skærpet ansvar for at passe vores gårdvagt).

 

Vi vil alle sammen gerne undgå at have bagvagter. Derfor er det vigtigt, at vi har styr på vores gårdvagter og laver aftaler ved ændringer og giver Mona besked om vikarbehov ved gårdvagt, når man melder sig syg eller har afspadsering m.v.

Vi forventer at regulere planen halvvejs i skoleåret.

I 10 og 12-pausen er læreren/pædagogen den sidste, der forlader klasseværelset. Døren låses. I indskolingen kan der dog være børn, der laver dukseopgaver efter spisning. Er der problemer omkring dette, kontaktes klasselæreren.

Særligt omkring den ekstra pause, som indskolingsbørnene har fredage kl.10.35 – 11.05. I den pause har to lærere tilsynet i skoleåret 2016/2017.

Når det ringer ind for mellemtrinnet kl. 10.35, så sendes 1., 2. og 3. klasserne på indskolingens legeplads eller stadion.

 

Sjippetove - Hvordan bruges de på Valsgård Skole

Ligesom en bold - er et sjippetov et fremragende legeredskab, men det kan også være et farligt stykke legetøj, hvis det bruges til andet end at sjippe.

Derfor:

 • Det eneste reb/ tovværk, man må lege med, er sjippetove
 • Sjippetove må kun bruges til at sjippe på jorden eller andet fast underlag i skolegård eller på lille legeplads
 • Sjippetove må ikke bruges andre steder - fx i træer, på rutsjebane eller andre legeopstillinger
 • Sjippetove må ikke efterlades ude - de skal altid opbevares inde, når de ikke er i brug - og derfor skal børn og voksne hjælpe hinanden, så man husker at tage sjippetovet med ind

 

Sne – Der må kun kastes med sne:

 • Nederste halvdel af stor boldbane
 • Det grønne areal ved lille boldbane mellem tarzanbane og edderkoppespind
 • Det grønne område nedenfor lille boldbane
 • Det grønne areal ved indskolingslegepladsen mellem de to skolebygninger