MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Valsgård Skole

Valsgård Skole ligger nord for Hobro og har et stort skoledistrikt. Skoledistriktet omfatter den nordlige del af Hobro By i syd og strækker sig til Vebbestrup i nord, til Oue og Barsbøl i øst og området fra True og V. Doense i vest. En stor del af eleverne kører med bus til skole.

Skolen ligger i skønne omgivelser tæt på Mariager Fjord og har gode faciliteter med dejlige udenomsarealer og haller ved siden af skolen. Vi har kontakt til forenings- og erhvervslivet, og har et ønske om at udvikle dette, så skolen i højere grad kan være samlende for børn og forældre i distriktet og en medspiller i lokalsamfundet.

På Valsgård Skole er vision, at skolen skal være et spændende, inspirerende og trygt sted at være - både for elever og ansatte. Gennem et effektivt skole-hjem-samarbejde skal det enkelte barn føle sig anerkendt og værdsat, således at den enkelte elev udvikler selvstændighed og ansvarlighed. Dette skal være grundlaget for at bibringe den enkelte elev et højt fagligt niveau samt styrke dets forudsætninger for aktivt og positivt at kunne præge og påvirke eget livsforløb i det efterfølgende samfundsliv.

Vi oplever en skole med en tryg og rolig atmosfære og et godt og positivt fællesskab. Skolen er præget af en god omgangstone med respekt for hinanden både blandt og imellem børn og voksne.
Valsgård Skole er en rummelig skole med plads til forskellighed, som vi ser som en styrke. Børnene lærer at være gode kammerater. Trivsel bliver vægtet højt, og målinger viser, at elevernes trivsel ligger på et højt niveau.

Skolen har elever i 0. - 6. årgang og har lige nu 340 elever fordelt på 2 spor. I tilknytning til skolen har vi en SFO med ca. 100 børn tilknyttet. Vi er ca. 50 medarbejdere.

Valsgård Skole har en størrelse, som er overskuelig for såvel børn som voksne. Vi vægter det gode samarbejde mellem elev, skole og hjem. Vi efteruddanner løbende personalet eksempelvis med ekstra linjefag og vejlederuddannelser og har et fagligt stærkt personale med højt engagement. Vi har et veletableret samarbejde på tværs og finder løsninger i fællesskab. Der samarbejdes i både årgangsteams og afdelinger, og i dette skoleår er vi i gang med at udvikle og optimere samarbejdet ved hjælp af PLF - professionelle læringsfællesskaber.

Skolen samarbejder og har fokus på brobygning både mellem Dagtilbud og skole og mellem Valsgård Skole og vores overbygningsskole, Søndre Skole/MFK10 i Hobro.