MENU
Aula_close Layer 1

Teknologiforståelse

På Valsgård Skole deltager vi et forsøg omkring Teknologiforståelse. På vores skole betyder det, at vi på mellemtrinet afprøver undervisningsforløb i dansk, matematik, natur/teknologi og håndværk & design. 

Forsøget løber fra februar 2019 til sommeren 2021, består af selvstændige indsatser og er bygget op om afgrænsede afprøvningsfaser. Der evalueres løbende med henblik på tilpasning af forløb og understøttende beskrivelser. Forsøget afprøver to modeller for arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: dels som selvstændigt fag på samme klassetrin, dels som integreret i eksisterende fag i 1. til 9. klasse.

Valsgård Skole er én af de 46 udvalgte skoler i Danmark, der har fået muligheden for at deltage i projektet.

For mere information: www.tekforsøget.dk