MENU
Aula_close Layer 1

Sundhed og Rådgivning

Tværfaglig teamkoordinator
Anette Daugaard Hansen
9711 3183 / 5164 9335
adhan@mariagerfjord.dk

Ergoterapeut
Hanne Petersen
9711 3189
hapet@mariagerfjord.dk

Ungdomskonsulent SSP
Line Lunde
3036 3514
lilun@mariagerfjord.dk

Ergoterapeut
Randi Jørgensen
5164 9388
rajor@mariagerfjord.dk

 

Fysioterapeut
Karina Lundsgaard
2923 7835
kaflu@mariagerfjord.dk

 

 

Skolekonsulent børn med specielle behov
Jens Ottesen
9711 3191 / 2119 5202
jeott@mariagerfjord.dk

Sundhedsplejerske

Mette Friis Madsen

97113000

metm1@mariagerfjord.dk

 

Skolepsykolog i indskolingen

Lise Levinsen

9711 3179 / 5120 8817

lilev@mariagerfjord.dk

 

Tale/hørekonsulent

Jette Kalstrup Schulz

23471086

jschu@mariagerfjord.dk

Skolepsykolog på mellemtrinet

Sidsel Tougaard Staal

23340851

stoug@mariagerfjord.dk

 

Sprog- og læsekonsulent

Maria Gram Nielsen

30566629

margn@mariagerfjord.dk

 

Socialrådgiver